پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : دکتر علیرضا عسکری ، رئیس و دکترمجیدنجفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا  از خانه بهداشت رحیم آباد و سنان بازدید کردند .در این بازدید عملکرد واحد های مستقر در این خانه های بهداشت و نحوه خدمت رسانی به اهالی روستاهای تحت پوشش مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت .

دکترعلیرضا عسکری در حاشیه این بازدیدها بیان داشت : یکی از مظاهرعدالت در نظام سلامت واز ابزار خشنودی مردم و مجریان نظام سلامت این است که ما شاهد استفاده از تجهیزات به روز در ارایه خدمات بهداشتی – درمانی به مردم محروم ودور افتاده از مناطق مختلف در سطح کشور باشیم.

وی افزود : استفاده از این تجهیزات  و آموزش هر چه بهتر منجر به ارتقاء خدمات بهداشتی و سلامت به مردم عزیز منطقه خواهد شد وفراموش نکنیم  که هر چه ما سطح خدمات بهداشتی را در مناطق روستایی و شهری به هم نزدیک تر کنیم وبرای ارتقاء سلامت در هر دو منطقه به یک گونه تلاش کنیم باعث تحقق بیشتر عدالت در سطح جامعه خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت : نزدیک شدن سطح ارایه خدمات در مناطق روستایی متناسب با مناطق شهری  موجب خواهد شد که در آینده ای نزدیک نوید به حداقل رسیدن بیماریها را در سطح مناطق دور افتاده  داشته باشیم  و  وضعیت سلامت را در جوامع شهری و روستایی بصورت متناسب ارتقاء دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در این بازدید با اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای رحیم آباد درباره مسایل و مشکلات بهداشتی پیش روی اهالی این روستا و عشایر تحت پوشش این خانه بهداشت گفتگو کردند و در خصوص توسعه خدمات بهداشتی در این منطقه قول مساعدت دادند.

در پایان این بازدید دو اصله نهال توسط ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در خانه بهداشت رحیم آباد کاشته شد.