پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : دکتر مجید نجفی ، معاون بهداشت دانشگاه با حضور در مراکز بهداشتی درمانی نوبندگان ، ششده و دوگان ضمن تبریک سال نو و اهداء شیرینی به کارکنان این مراکز ، روند خدمت رسانی در ایام نوروز را مورد بررسی قرار دادند .

در این بازدید چگونگی ارائه خدمات پزشکی ، آزمایشگاهی ، دندانپزشکی و دارویی به عموم مردم بررسی و ارزیابی شد.

همچنین خانم دکترفرهمند پور مسئول ستاد گسترش ، مهندس کرمی راد و مهندس نبی ا.. کاری معاون اجرایی معاونت بهداشت از پایگاه های بهداشتی شماره 5 و 6 شهری بازدید کردند و فرا رسیدن سال نو را به همکاران شاغل در این پایگاه ها تبریک گفتند .