پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هماهنگی واحد های ستادی معاونت بهداشت با هدف اجرای سوئیچ واکسن خوراکی سه ظرفیتی فلج اطفال به واکسن دو ظرفیتی با حضور دکتر مجید نجفی معاون بهداشت ، نماینده حراست دانشگاه و مسئولین واحد های ستادی معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس عبدا.. رئیسی مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت و مدیر اجرایی این برنامه در این خصوص گفت :

در سال 2012 مجمع جهاني بهداشت ،ريشه كني فلج اطفال را يك برنامه اضطراري براي سلامت جامعه جهاني قلمداد كرده و از دبيركل سازمان جهاني بهداشت  ،طراحي راهبردي جامع براي ريشه كني رادرخواست نمود .

برنامه راهبردي گام نهايي ريشه كني فلج اطفال در ژانويه 2013 توسط هيات اجرايي سازمان جهاني بهداشت به تصويب رسيد. براساس اين برنامه بايد تمام انواع قطره خوراكي فلج اطفال طبق يك برنامه زمان بندي شده قطع شوند.دراولين مرحله ، واكسن خوراكي سه ظرفيتي تبديل به واكسن دو ظرفيتي ( حاوي سروتيپ 3و1)  خواهد شد. اين اقدام در حركتي هماهنگ  و همزمان درسطح جهان از 17  آوريل تا اول مه  2016 انجام خواهد شد.

اين برنامه در  بهمن 1392 در جلسه كميته كشوري ايمن سازي طرح شد و به تصويب كميته مذكور رسيد .طبق دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت ، كليه كشورها موظف هستند روزي را از 17  آوريل تا اول مه  2016 به عنوان «روز ملي سوئيچ» انتخاب نمايند. در روز ملي سوئيچ، واكسن خوراكي دو ظرفيتي فلج اطفال جايگزين واكسن خوراكي سه ظرفيتي خواهد شد. در ايران ، شنبه 4 ارديبهشت  1395 (23 آوريل 2016 ) روز ملي سوئيچ خواهد بود که در این روز تمام واکسن های سه ظرفیتی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور جمع آوری شده و واکسن دو ظرفیتی جایگزین آن می شود.

مهندس رئیسی افزود : در جلسه ای که به همین منظور در معاونت بهداشت برگزار شد هماهنگی های لازم بین واحد های ستادی معاونت بهداشت برای اجرای این برنامه در شهرستان فسا به عمل آمد و وظایف هر کدام از واحد های توسط دکتر نجفی به آنها ابلاغ شد.