پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، جلسه آموزشی سامانه سیب با هدف آموزش به پزشکان خانواده شهری در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد. در این جلسه آموزشی  مهندس رمضانی در خصوص چگونگی ثبت نام خدمت گیرندگان ، ورود و خروج و جستجوی افراد تحت پوشش پزشک خانواده ، مشخص نمودن نوع بیمه اعضاء و گزارش گیری از سامانه، به پزشکان خانواده شهری آموزش دادند.

مهندس رمضانی مدیر سامانه و مسئول IT معاونت بهداشت در خصوص سامانه سیب گفت : این سامانه با هدف الکترونیکی کردن مراقبتهای بهداشتی وخدمات پزشک خانواده طراحی شده است.

در این سامانه کلیه مراکز ، پایگاه ها ، خانه های بهداشت و همچنین کارکنان شاغل در حوزه معاونت بهداشت تعریف شده اند و همه ی خدمات بهداشتی و مراقبتهای سلامت به صورت الکترونیکی در آن ثبت می شود و یکی از مزیتهای این سامانه جایگزینی ویزیت جاری به جای نسخه نویسی و فرم ارجاع دستی می باشد.