پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

نشست معاون و مدیران بهداشت با رئیس شورای اسلامی و شهردار میانشهر در ساختمان معاونت بهداشت برگزار شد. در این جلسه در خصوص مشارکت اهالی میانشهر و استفاده از پتانسیل خیرین سلامت در ارتقاء خدمات بهداشتی – درمانی و گسترش این خدمات بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه آقای داوود رنجکش رئیس شورای اسلامی میانشهر از آمادگی خیرین سلامت میانشهر برای مشارکت در جهت گسترش کمی و کیفی خدمات بهداشتی - درمانی درمانگاه میانشهر خبر داد و دکتر نجفی ضمن ستایش از اقدامات خدا پسندانه خیرین سلامت گفتند :  کمکهای خیرین در بخش سلامت اگر بتواند فقط جان یک نفر را نجات دهد بسیار با ارزش است و یکی از بهترین اقداماتی است که یک انسان می تواند انجام دهد و معاونت بهداشت با تمامی امکانات خود آماده همکاری با خیرین سلامت می باشد.

در این نشست مقرر شد جهت دیدار با خیرین سلامت و بررسی میدانی طرحها ، جلسه ای در میانشهر با حضور معاون بهداشت و مسئولین میانشهر برگزار شود.