پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان آزمایشگاه فاطمیه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهیتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان آزمایشگاه فاطمیه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان آزمایشگاه فاطمیه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهیتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان آزمایشگاه فاطمیه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان آزمایشگاه فاطمیه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهیتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان آزمایشگاه فاطمیه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان آزمایشگاه فاطمیه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهیتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان آزمایشگاه فاطمیه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان آزمایشگاه فاطمیه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهیتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان آزمایشگاه فاطمیه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر مجید نجفی ، معاون بهداشت دانشگاه و جمعی از مدیران معاونت بهداشت به مناسبت سالروز میلاد حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی با حضور در آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشت در مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه(س) با اهداء گل و شیرینی از کارکنان علوم آزمایشگاهی شاغل در این مرکز تقدیر و تشکر کردند.

دکتر نجفی در این دیدار که در جوی صمیمانه صورت گرفت گفت: کار علوم آزمایشگاهی بسیار حساس و مهم است و پشتوانه ای برای پیشگیری و کنترل بیماریها است که مهمترین هدف بهداشت است.

ایشان پس از این دیدار از بخشهای مختلف این مرکز بهداشتی درمانی بازدید کردند و ضمن شنیدن صحبت کارکنان روند انجام امور اداری را مورد بررسی قرار دادند.