پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر فریبا علیزاده مدیر ستاد اجرایی پزشک خانواده در این خصوص گفت :طی هماهنگی به عمل آمده در سطح دانشگاه و معاونت بهداشت ، دانشجویان سالهای آخر رشته پزشکی ، طی دوره عملی، آموزش هایی در خصوص طرح تحول سلامت و پزشک خانواده می بینند و از نزدیک با این برنامه آشنا می شوند .

دکتر علیزاده افزود : در این دوره ی آموزشی ابتدا کلیاتی در خصوص پزشک خانواده در ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری به دانشجویان ،آموزش داده می شود ، سپس با هماهنگی با پزشکان خانواده ، دانشجویان در قالب گروه های 2 نفره به مطب ها اعزام می شوند تا از نزدیک شاهد روند اجرای طرح تحول سلامت مبتنی بر پزشک خانواده شهری باشند .