پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در راستای درخواست اهالی میانشهر از دانشگاه علوم پزشکی فسا مبنی بر شبانه روزی شدن درمانگاه این شهر ، معاون بهداشت دانشگاه از این درمانگاه بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید جلسه ای با حضور دکتر مجید نجفی ، جمعی از مدیران معاونت بهداشت ، مسئول درمانگاه و مسئولین میانشهر در محل شهرداری این شهر برگزار شد و مسایلی نظیر وضعیت نیروی انسانی ، فضای فیزیکی و امکانات موجود درمانگاه مورد بررسی قرار گرفت .

پس از این جلسه دکتر نجفی و مسئولان میانشهر به صورت میدانی از درمانگاه بازدید کردند و از نزدیک در خصوص رفع کمبودهای موجود برای شبانه روزی شدن این درمانگاه بحث و تبادل نظر کردند.