پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • ارائه خدمات سلامت به معتکفین و نمازگزاران جمعه در فسا به مناسبت هفته سلامتارائه خدمات سلامت به معتکفین و نمازگزاران جمعه در فسا به مناسبت هفته سلامت
  • ارائه خدمات سلامت به معتکفین و نمازگزاران جمعه در فسا به مناسبت هفته سلامتارائه خدمات سلامت به معتکفین و نمازگزاران جمعه در فسا به مناسبت هفته سلامت
  • ارائه خدمات سلامت به معتکفین و نمازگزاران جمعه در فسا به مناسبت هفته سلامتارائه خدمات سلامت به معتکفین و نمازگزاران جمعه در فسا به مناسبت هفته سلامت
  • ارائه خدمات سلامت به معتکفین و نمازگزاران جمعه در فسا به مناسبت هفته سلامتارائه خدمات سلامت به معتکفین و نمازگزاران جمعه در فسا به مناسبت هفته سلامت
  • ارائه خدمات سلامت به معتکفین و نمازگزاران جمعه در فسا به مناسبت هفته سلامتارائه خدمات سلامت به معتکفین و نمازگزاران جمعه در فسا به مناسبت هفته سلامت

در سومین روز از هفته سلامت ، با همکاری معاونت بهداشت و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا ، ایستگاه سلامت در مصلی نمازجمعه برپا شد.

 این ایستگاه سلامت که در قسمت بانوان و آقایان مصلی مستقر شده بود میزان قندخون ، فشارخون و وزن مراجعه کنندگان و معتکفین در مصلی را اندازه گیری و در خصوص میزان توده بدنی ، فشار خون و بیماری دیابت به آنها مشاوره ارائه کرد.

در این ایستگاه متون آموزشی در خصوص غلبه بردیابت نیز در اختیار مراجعین قرار گرفت .

دکتر عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی نیز قبل از سخنرانی در مصلی نمازجمعه فسا از این غرفه ها بازدید کردند.