پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دهیار ، اعضای شورای اسلامی ، پزشک و کارشناس بهداشت محیط درمانگاه دستجه با دکتر نجفی و مدیران ستاد گسترش شبکه معاونت بهداشت دیدار کردند.

در این دیدار مسایلی شامل ارائه خدمات دندانپزشکی به اهالی دستجه ، بهبود فضای فیزیکی درمانگاه این روستا و سایر مسایل بهداشتی درمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.