پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، همایش سفیران سلامت خانواده توسط واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت در سالن شهید صدوقی برگزار شد.

خانم ویدا لیمویی مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت در این خصوص گفت : در این همایش که با حضور والدین دانش آموزان مدارس شهر فسا برگزار گردید برنامه هایی شامل آموزش  خود مراقبتی ، تشریح وظایف سفیران سلامت ، پرسش و پاسخ در این خصوص ، پخش فیلم و معرفی شرکت کنندگان به مراکز بهداشتی به عنوان سفیر سلامت خانواده اجرا شد.

لازم به ذکر است سفیر سلامت ،عضوی از اعضای خانواده است که حداقل 8 کلاس سواد دارد و پس از ثبت نام و آموختن مطالب، مسئولیت انتقال مطالب آموزشی بهداشت را به خانواده خود دارد