پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در هفته سلامت کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در پادگان نیروی هوایی ارتش حضور یافتند و در خصوص آسیبهای اجتماعی ، ایدز واعتیاد به نیروهای کادر و وظیفه این یگان آموزش دادند و سپس مهندس عبدا.. رئیسی به سوالات طرح شده توسط فراگیران پاسخ دادند .

همچنین نیروهای این یگان در برابر بیماری هپاتیت ب ، دیفتری و کزاز واکسینه شدند.