پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • مانور بهداشت عمومی با محوریت نظارت بر مراکز و اماکن حساس در فسا برگزار شد.مانور بهداشت عمومی با محوریت نظارت بر مراکز و اماکن حساس در فسا برگزار شد.
  • مانور بهداشت عمومی با محوریت نظارت بر مراکز و اماکن حساس در فسا برگزار شد.مانور بهداشت عمومی با محوریت نظارت بر مراکز و اماکن حساس در فسا برگزار شد.
  • مانور بهداشت عمومی با محوریت نظارت بر مراکز و اماکن حساس در فسا برگزار شد.مانور بهداشت عمومی با محوریت نظارت بر مراکز و اماکن حساس در فسا برگزار شد.
  • مانور بهداشت عمومی با محوریت نظارت بر مراکز و اماکن حساس در فسا برگزار شد.مانور بهداشت عمومی با محوریت نظارت بر مراکز و اماکن حساس در فسا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در هفته سلامت، مانور بهداشت عمومی با محوریت نظارت بر مراکز و اماکن حساس و رسیدگی به شکایات مردمی توسط واحد بهداشت محیط و همزمان با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در فسا برگزار شد.

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص این مانور گفت : همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی ، بازرسین بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با یونیفرمهای یک شکل و خوردوهای سفید و با نصب استیکر 190 مانور بهداشت عمومی را برگزار کردند .

وی افزود :  در این مانور مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، اماکن عمومی و مراکز حساس مورد بازرسی کارشناسان بهداشت محیط قرار گرفت و آموزش ها و تذکرات لازم در خصوص رفع عیوب و مشکلات بهداشتی به متصدیان و دستندرکاران اماکن حساس داده شد.