پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : استقبال مردم از ایستگاه سلامت  معاونت بهداشت که از تاریخ 4 اردیبهشت لغایت 8 اردیبهشت در باغ کدیوری برپا شد بی نظیر بود و در طول برپایی این ایستگاه تعداد 700 نفر از گروه های سنی مختلف خدماتی شامل سنجش میزان قند خون ، فشار خون و توده بدنی و مشاوره سلامت دریافت نمودند.

راستباف افزود : در این ایستگاه سلامت 70 نفر با فشار خون بالا و 226 نفر با توده بدنی بالا شناسایی و جهت دریافت مراقبتهای مورد نیاز به مراکز بهداشتی درمانی ارجاع داده شدند ، همچنین 5000 تراکت و پمفلت در خصوص تغذیه سالم و راه های پیشگیری از دیابت بین مراجعه کنندگان و عموم مردم توزیع گردید.

ایشان در خصوص رنج سنی مراجعه کنندگان به این ایستگاه گفت : کم سن ترین فرد دریافت کننده خدمات مشاوره از این ایستگاه کودک 3 ماه ای بود که ضمن سنجش میزان قد و وزن او در خصوص تغذیه با شیر مادر به مادر این کودک مشاوره داده شد و مسن ترین مراجعه کننده  فردی 75 ساله بود که از این ایستگاه خدمات سلامت را دریافت کرد.