پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، با همکاری واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و آزمایشگاه فاطمیه  در آخرین روز از هفته سلامت میزان قند خون ناشتای کارکنان ستاد معاونت بهداشت سنجیده شد.

آقای روح ا.. ارشدی نژاد کارشناس ارشد بیماریهای غیر واگیر در این خصوص گفت : با توجه به  شعار هفته سلامت (غلبه بر دیابت )و با هدف تشخیص زود هنگام بیماری دیابت در بین کارکنان معاونت بهداشت و درمان به موقع آن ، از همکاران ستادی نمونه گیری خون شد که پس از مشخص شدن میزان قند خون ، مشاوره لازم را دریافت خواهند کرد.