پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • تقدیر معاون بهداشت از نیروهای خدماتی معاونت بهداشت  به مناسبت روز کارگرتقدیر معاون بهداشت از نیروهای خدماتی معاونت بهداشت به مناسبت روز کارگر
  • تقدیر معاون بهداشت از نیروهای خدماتی معاونت بهداشت  به مناسبت روز کارگرتقدیر معاون بهداشت از نیروهای خدماتی معاونت بهداشت به مناسبت روز کارگر
  • تقدیر معاون بهداشت از نیروهای خدماتی معاونت بهداشت  به مناسبت روز کارگرتقدیر معاون بهداشت از نیروهای خدماتی معاونت بهداشت به مناسبت روز کارگر

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، به مناسبت 11 اردیبهشت ، روز کارگر دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه با نیروهای خدماتی معاونت بهداشت دیدار و ضمن شنیدن سخنان آنها ازایشان تقدیر و تشکر کردند.