پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس جوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی در خصوص این خبر گفت :در راستای آمادگی کارکنان مرکز بهداشتی درمانی نوبندگان در زمان وقوع زلزله ، مانور تخلیه ساختمان در این مرکز برگزار شد. در این مانور کارکنان درمانگاه شبانه روزی نوبندگان ، اورژانس ، آتش نشانی و مراجعه کنندگان به این مرکز حضور داشتند و نحوه صحیح تخلیه ساختمان در هنگام بروز زلزله تمرین شد . درپایان ، عملکرد شرکت کنندگان در این مانور مورد ارزیابی قرار گرفت و آموزش های لازم برای بهبود عملکرد در زمان وقوع زلزله به آنها داده شد.