پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای ارتقاء خدمات بهداشتی – درمانی در بخش شیبکوه ، دکتر مجید نجفی و کارشناسان معاونت بهداشت با حضور در این بخش به مسایل و مشکلات بهداشتی اهالی بخش شیبکوه رسیدگی می کنند.

در روز شنبه و اولین روز حضور معاون بهداشت در این بخش ، ایشان از مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر و فدشکویه بازدید کردند و ضمن برگزاری جلسه با کارکنان ، به بررسی مسایل بهداشتی و درمانی جمعیت تحت پوشش این مراکز پرداختند ، سپس دکتر نجفی با حضور در مطب دکتر سارا دانشدار در زاهدشهر ، وضعیت ارائه خدمات پزشک خانواده شهری به مردم را مورد ارزیابی قراردادند.

دکتر نجفی و تیم کارشناسان معاونت بهداشت به مدت یک هفته با حضور در مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر ، آماده شنیدن نقطه نظرات و رسیدگی به مسایل بهداشتی –درمانی اهالی بخش شیبکوه هستند.