پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : با حضور دکتر مجید نجفی و معاونین ایشان ، اعضای شورای  اسلامی ، دهیار و مسئول درمانگاه فدشکویه  ، جلسه شورای بهداشتی این روستا در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد .

در این جلسه ضمن بررسی مسایل بهداشتی این روستا و اتخاذ تصمیمات در راستای حل مشکلات بهداشتی اهالی فدشکویه، روند همکاری مسئولین این روستا و معاونت بهداشت برای ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی -درمانی در مرکز بهداشتی درمانی فدشکویه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص اقدامات انجام شده توسط معاونت بهداشت برای راه اندازی اورژانس روستایی  گفتگو گردید.