پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، به مناسبت روز ماما ، دکتر نجفی ، معاون بهداشت و دکتر ذاکری معاون توسعه دانشگاه و جمعی از مدیران حوزه معاونت بهداشت و درمان با حضور در مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر از ماماهای شاغل در این بخش تقدیر کردند.

همچنین جشن روز ماما ، با حضور دکتر مجید نجفی و ماماهای حوزه معاونت بهداشت در اردوگاه شهید باهنر برگزار گردید . در این مراسم معاون بهداشت دانشگاه با اهداء لوح تقدیر از ماماهای حوزه معاونت بهداشت تقدیر و تشکر کردند.