پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، آزمون استخدامی قرداد پزشک خانواده روستایی روز شنبه 18 اردیبهشت راس ساعت 8:30 صبح در سالن امتحانات دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

آقای سهراب اثباتی مسئول کارگزینی معاونت بهداشت در خصوص این آزمون استخدامی گفت : آزمون استخدام پزشک خانواده روستایی به منظور جذب 14 نفر شامل 7 پرستار ، 3 کارشناس علوم آزمایشگاهی ، 2 کارشناس بهداشت محیط ، 2 نفر کاردان و کارشناس مبارزه با بیماریها برگزار گردید و نتایج این آزمون متعاقبا از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا اعلام خواهد شد.