پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه نمایندگان پرستاران و بهیاران مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستایی معاونت بهداشت با حضور دکتر مجید نجفی و مسئول دفتر ایشان برگزار شد.

 در این دیدار دکتر مجید نجفی ضمن تشکر از تلاش شبانه روزی پرستاران حوزه معاونت بهداشت در مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستایی و نقش مهم آنها در پیشبرد اهداف سلامت بر ضرورت رفع مشکلات پرستاران تاکید کردند.

سپس نمایندگان پرستاران ضمن طرح مسایل و مشکلات موجود در حوزه فعالیتهای خود ، پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه نمودند و معاون بهداشت دانشگاه پس از استماع این سخنان ، ضمن ارائه راهکار در خصوص حل این مسایل دستورات لازم را صادر کردند.