پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه ، دکتر علی اکبر سیاری ، معاون بهداشت  وزیر بهداشت به خاطر حسن  اجرای برنامه های بسیج ملی تغذیه در سال 94 توسط واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مدیر این واحد ، خانم دکتر معصومه زحمتکشان با صدور لوح تقدیر ، قدردانی کردند.

 

d zahmat