پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه شورای سلامت  شهرستان فسا با حضور معاون فنی و مسئول واحد واگیر معاونت بهداشت ، سرپرست فرمانداری فسا و ادارات عضو این شورا با دستورجلسه مقابله با سالک در فرمانداری شهرستان فسا برگزار شد.

در این جلسه دکتر فریبا علیزاده ، مهندس رئیسی و مهندس کرمی منش در خصوص اهمیت و چرخه ی بیماری سالک و ضرورت پیشگیری از این بیماری صحبت کردند و سپس عوامل موثر در گسترش بیماری سالک شامل وضعیت محلهای دفن زباله ، اتلاف سگهای ولگرد و جونده کشی مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی های لازم بین دانشگاه علوم پزشکی ، ادارات دامپزشکی ، جهاد کشاورزی ، نیروی انتظامی ، شهرداری و فرمانداری فسا برای اجرای برنامه مقابله با سالک در بخشهای مختلف شهرستان فسا به عمل آمد و مقرر شد :

1-      برنامه زمانبندی جونده کشی توسط واحد غیر واگیر معاونت بهداشت تهیه شود و در اختیار اعضای شورای سلامت قرار گیرد

2-      رسانه های آموزشی شامل پمفلت و تراکت پیشگیری از سالک توسط معاونت بهداشت تهیه و در اختیارمردم قرار گیرد

3-      برنامه اتلاف سگهای ولگرد توسط فرمانداری در شورای تامین شهرستان طرح و پیگیری شود

4-      برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای مقابله با سالک توسط معاونت بهداشت انجام شود.

همچنین جلسه شورای سلامت شهر قره بلاغ با حضور مسئول و کارشناسان درمانگاه شبانه روزی دوگان ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قره بلاغ برگزار شد.

دراین جلسه مسایل و مشکلات بهداشتی این شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت موجود توسط اعضای شورا اندیشیده شد.