پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،تیم نظارت وزارت بهداشت از روند اجرای طرح "پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر " در فسا بازدید کردند.

 خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : در بازدیدی که ناظرین وزارت بهداشت شامل دکتر مغیثی ، معاون فنی اداره بیماریهای غیر واگیر و خانم دکتر عبدالهی  از " پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر" در فسا داشتند از روند اجرای این طرح ابراز رضایت کردند.  

در این بازدید ، بازرسین وزارتخانه با تیم پرسشگر معاونت بهداشت  همراه شدند و با حضور در منزل یکی از خانوارهای فسایی،پرسشگران واحد غیر واگیر را مورد ارزیابی قرار دادند ، سپس دکتر مغیثی و تیم همراه با حضور در دانشگاه علوم پزشکی از روند اجرای تحقیقات کوهورت بیماریهای غیر واگیر بازدید کردند.

فهیمه راستباف در رابطه با هدف وزارت بهداشت از اجرای طرح پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر گفت: به منظور کاهش بار بیماری‌های غیر واگیر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر آن شد تا سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر و عوامل خطر منتسب به آن‌ها را تهیه و تدوین نماید

هدف از تهیه این سند التزام کشور به کاهش ۲۵ درصد مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های غیر واگیر و عوامل خطر منتسب به آن‌ها تا سال ۱۴۰۴است .

در راستای نهایی‌سازی و ایجاد توان ارزشیابی اهداف سیزده گانه سند مذکور، طرح ملی هفتمین پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، همزمان با سراسر کشور از ۱۱ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد در فسا نیز به مرحله اجرا در آمده است.

طبق استاندارد سازمان جهانی بهداشت، انجام این پیمایش دارای سه گام خواهد بود و مرحله نخست پرسشگری توسط پرسشنامه استاندارد، معاینات فیزیکی شامل اندازه‌گیری وزن، قد و نمایه توده بدنی و سنجش‌های آزمایشگاهی شامل سنجش قند و کلسترول خون و میزان دفع سدیم از ادرار که مستلزم مراجعه کارشناسان بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا به درب منازل می باشد.