پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هماهنگی واحد های ستادی معاونت بهداشت برای برنامه ریزی ، روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات در سالن اجتماعات این معاونت برگزار شد .

در این جلسه مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط و مهندس نبی ا.. کاری کارشناس مبارزه با دخانیات معاونت بهداشت ،دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص برگزاری برنامه های این هفته را قرائت کردند و برنامه ریزی های لازم بر اساس دستورالعمل انجام شد.

مهندس نبی ا.. کاری در خصوص شعار امسال هفته بدون دخانیات گفت: شعار انتخاب شده توسط سازمان بهداشت جهانی برای روز جهانی بدون دخانیات در سال 2016 " بسته بندی ساده محصولات دخانی " است و این شعار راهکاری برای کاهش جذابیت محصولات دخانی و در نتیجه کاهش تقاضا برای مصرف دخانیات می باشد.

ولی با توجه به مصرف بی رویه محصولات دخانی به ویژه قلیان در کشور ما و رواج آن در بین جوانان ، نوجوانان و زنان و برخی محافل خانوادگی ، مصرف قلیان به دغدغه متولیان سلامت تبدیل شده است و از این رو وزارت بهداشت مقرر کرده است که فعالیت ها و اقدامات روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات در سال جاری بر موضوع قلیان و عوارض ناشی از مصرف آن متمرکز باشد.

بر همین اساس شعار  امسال روز بدون دخانیات توسط وزارت بهداشت با عنوان (قلیان  ، سمی برای سلامت خانواده ) انتخاب شده استو روزهای هفته بدون  دخانیات با عناوین زیر نامگذاری شده است :

سه شنبه  95/3/4  جوانان علیه قلیان

چهارشنبه  95/3/5  قانون علیه قلیان

پنجشنبه   95/3/6  قلیان  و سرطان

 جمعه      95/3/7  آموزه های دینی علیه قلیان

 شنبه      95/3/8  اماکن عمومی عاری از قلیان

یکشنبه    95/3/9  خانواده علیه قلیان

دوشنبه   95/3/10  بسته بندی ساده محصولات دخانی (روز جهانی بدون دخانیات )