پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : در دومین روز از هفته بدون دخانیات کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشت با بازرسی از مراکز فروش مواد دخانی از فروشندگان این اماکن برای عدم فروش سیگار به صورت نخی و فله تعهد گرفتند.

کرمی منش افزود : افرادی که در ابتدای مسیر مصرف مواد دخانی هستند به خصوص جوانان، اقدام به خرید سیگار به صورت نخی می کنند و از خرید پاکتی سیگار به خاطر عدم پذیرش خانواده واجتماع خودداری می کنند و جلوگیری از فروش نخی سیگار می تواند تا حدودی از شروع مصرف دخانیات توسط جوانان کم سن و سال و افرادی که علاقه به مصرف مواد دخانی پیدا می کنند پیشگیری کند و اخذ تعهد از فروشندگان مواد دخانی توسط کارشناسان بهداشت محیط در همین راستا انجام گرفت.