پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،جلسه پایش عملکرد واحدهای ستادی معاونت بهداشت مبتنی بر برنامه عملیاتی با حضور خانم دکتر علیزاده ، اعضای دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی فسا و مسئولین واحد های ستادی معاونت بهداشت برگزار شد .

در ابتدای این جلسه خانم دکتر علیزاده ضمن بیان اهمیت برنامه ریزی در پیشبرد اهداف معاونت بهداشت ، ابراز داشتند : پایش برنامه عملیاتی به صورت منظم انجام خواهد شد و از مسئولین واحدها خواستند پیشرفت برنامه عملیاتی در سال 95 را به صورت مستمر ارائه دهند و آمادگی لازم برای پایش را داشته باشند.

در این جلسه هر کدام از مسئولین واحدهای ستادی گزارش فعالیتهای انجام شده در دوماهه ی اول سال 95 توسط واحد خود را ارائه دادند و توسط اعضای دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه مورد پایش قرار گرفتند .