پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد . در این جلسه که با حضور رابطین سلامت ادارات ، مسئول آموزش سلامت و جمعی از مدیران معاونت بهداشت برگزار شد دکتر مجید نجفی با اشاره به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری ، خود مراقبتی را از ضروریات مهم اجرای برنامه تحول سلامت دانستند .

ایشان بیان داشتند : تغییر در ارائه خدمات بهداشتی ، به علت تغییر در سبک زندگی و همچنین تغییر الگوی بیماریها از واگیر به غیر واگیر ضروری است و نیازمند ارائه خدمات نوین می باشد و خود مراقبتی در حیطه سازمانی یکی از جنبه های جدید و مهم خدمات نوین بهداشتی در نظام تحول سلامت است.

در ادامه این جلسه خانم ویدا لیمویی ، مسئول آموزش سلامت و خانم محبوبه پدرام ضمن معرفی برنامه خود مراقبتی سازمانی به عنوان یکی از حیطه های برنامه ملی خود مراقبتی ، اهداف اجرای این برنامه و چگونگی اجرای آن در سازمانها را به رابطین سلامت ادارات آموزش دادند.

خانم لیمویی در خصوص اهداف خود مراقبتی سازمان گفت : با اجرای این برنامه در ادارات علاوه بر افزایش سواد سلامت کارکنان و ایجاد محیط کار سالم و اتخاذ شیوه زندگی سالم تر از بروز بسیاری از مشکلات بهداشتی در محیط کار کاسته شده و کارمندان زندگی سالم تری خواهند داشت.