پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در خصوص تشدید بازرسی های بهداشتی درماه رمضان گفت : با حلول ماه مبارك رمضان  واحد بهداشت محيط معاونت بهداشت همچون سالهاي گذشته به منظور اجراي تشديد كنترل بهداشتي و بازرسي از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي با تاكيد بر مراكز توليد و عرضه زولبيا وباميه و آشپزی ها و برنامه هاي كنترل وكاهش مواد دخاني به خصوص در مساجد،تكايا ونظاير آن با به كار گيري 3اكيپ سيار و1 اكيپ ثابت مستقر در معاونت از ساعت 8صبح لغايت 8شب به بازرسی از این اماکن خواهد پرداخت .

مهندس کرمیمنش افزود :کارشناسان بهداشت محیط با پكيچ كامل كه شامل يدسنج،كلرسنج، دستگاه سنجش ميزان پراكسيدروغن هاي مصرفي ،دماسنج و وسايل كامل نمونه برداري مواد غذايي و آب آشاميدني از مراكز واماكن حساس بازرسي خواهد کرد.

مسئول واحد بهداشت محیط خاطرنشان  کرد: اين واحد آمادگي كامل در خصوص پيگيري بموقع شكايات مردمی در خصوص تخلفات بهداشتی مواد غذایی از طریق تماس با سامانه 190  را دارد و به صورت ضربتی به این شکایات رسیدگی خواهد شد.