پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)
  • اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)
  • اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)
  • اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)
  • اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)

مهندس مجتبی کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص اقدامات بهداشتی انجام شده توسط این واحد در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) گفت :  در مورخه 95/3/12 لغايت 95/3/15 به مناسبت  سالگرد ارتحال امام (ره) کارشناسان بهداشت محیط با کاروان زائران حرم امام خمینی همراه شدند و برای تضمین سلامت زائران  اقدامات بهداشتی مقتضی را انجام دادند که شامل موارد ذیل می باشد:

1-      كلرسنجي آب شرب تمامي اتوبوسهای اعزامی از شهرستان فسا ،تهيه كلر مادر و كلر زني آب شرب اتوبوسها فاقد کلر و كلر سنجي آب شرب مراكز بين راهي و ايستگاههاي صلواتي

2-      بازديد و نظارت بر مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی بين راهي و ايستگاههاي صلواتي

3-      بازديد و کنترل بهداشتی محل اسكان زائران

4-      توزيع پوستر وپمفلت با مضامین بهداشت در سفر

لازم به ذکر است با اقدامات بهداشتی انجام شده هیچ کدام از زائرین  در طول این سه روز به مسموم یا بیماریهای گوارشی مبتلا نشدند.