پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم الهام رازقی مسئول جذب مشارکتهای مردمی معاونت بهداشت در این خصوص گفت : با همکاری معاونت بهداشت و معاونت غذا و دارو دانشگاه ،کارگاه آموزشی عوارض داروهای تزریقی برای 50 نفر از داوطلبین سلامت شهر و روستا در معاونت غذا و دارو برگزار شد.

در این کارگاه آموزشدكتر صفورا محبي معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي فسا در خصوص تجویز غیر ضروری دارو در جهان گفت : بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه سالانه 16000 میلیون تزریق با هدف اقدامات درمانی و یا بهداشتی تجویز می شودكه 10-5 درصد تزریقات به منظور بهداشتی و 90 درصد تزریقات به منظور درمانی تجویز می شوند، این درحالیست که 70% این تزریقات غیر ضروری می باشند .

دكتر صفورا محبي ضمن اشاره به دلايل تزريق منطقي گفت: تنها زماني تزريق ضروري است كه شروع اثر سریعتر و قوی تر در موارد اورژانسی و يا به دليل میانبر زدن دستگاه گوارش در کسانی که قادر به بلعیدن نبوده و دچار عوارض گوارشی شدید هستند مد نظر باشد. در برخي موارد مانند درمان بیماران بیهوش یا کسانی که همکاری نمی کنند و يا درمان با داروهایی که فقط به شکل تزریقی موثرند نيز مجبور به استفاده از فرم تزريقي هستيم. چرا كه داروهاي تزريقي به دليل هزینه بیشتر در مقایسه با سایر اشکال دارویی، نیاز به آموزش پرسنل ، مشکل بودن خروج دارو از بدن در صورت بروز واکنش جانبی یا سمی ، دو برابر بودن شانس عفونت و احتمال ورود میکروارگانیسم ها و توکسین های مرگبار به بدن ، افزایش احتمال بیش مصرف دارو به دلیل ورود مستقیم به جریان خون و واکنش ها و عوارض بافتی كه ممكن است ايجاد شود بايد با دقت بسيار زياد تجويز گردد.

معاون غذا و داروی دانشگاه دليل مصرف بيش از اندازه داروهاي تزريقي را وجود باورهاي غلط در بين بيماران و پزشكان دانست و گفت: در فردي كه خوددرماني مي كند اگر خود درماني با داروهاي خوراكي سبب بهبودي نشود فرم تزريقي دارو را خودسرانه مصرف مي كند و اگر باز هم بهبودي حاصل نشد به پزشك مراجعه مي كند. بعضی ها معتقدند که پزشکان تزریق را بهترین روش درمان می دانند. برخی از پزشکان نیز بیش از حد داروی تزریقی تجویز می کنند زیرا بر این باورند که تزریق بیشتر سبب جلب رضایت بیماران می شود و يا برخي مواقع به دليل عدم مصرف صحيح ديگر اشكال دارويي فرد تاثير مطلوب از دارو نمي بيند و فكر مي كند تنها فرم تزريقي است كه اثر دارد و اين باورهاي غلط است كه موجب افزايش آمار مصرف داروهاي تزريقي مي شود.

دكتر محبي در پايان جلسه به عوارض و تداخلات دارويي چند داروي تزريقي پرمصرف مانند سفترياكسون،جنتامايسين،وانكومايسين،فني توئين،متوكلوپراميد،رانيتيدين،ترامادول،پيروكسيكام و ديكلوفناك پرداخت.