پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، با تجهیز بازرسین بهداشت محیط به تجهیزات سیار سنجش فاکتورهای سلامت محیط و مواد غذایی ، بازرسی و قضاوتها با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد .

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت : با خرید تجهیزات سیار آزمایش مواد غذایی و محیط،شامل دستگاه سنجش سلامت روغن ، انواع دماسنج های تماسی ، غیر تماسی و محیطی ، دستگاه PH متر ، لوکس متر ، رطوبت سنج و دستگاه اندازه گیری ذرات معلق در هوا ، از این به بعد بازرسین بهداشت محیط  قادر خواهند بود به سرعت در خصوص سلامت روغن هایی که در اغذیه فروشیها و قنادیها مصرف می شوند ، سلامت گوشت و شرایط نگهداری مواد غذایی در یخچال و سردخانه ها ، همچنین اندازه گیری میزان نور ، دما ، رطوبت و ذرات معلق در هوا اظهار نظر کنند .

کرمیمنش افزود :کارگاه آموزشی نحوه استفاده از این تجهیزات با حضور بازرسین بهداشت محیط برگزار شد که کارشناسان ضمن  فراگیری نحوه استفاده از تجهیزات با شرایط و فاکتورهای قابل اندازه گیری نیز آشنا شدند.