پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • پویش ملیپویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم "در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد
  • پویش ملیپویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم "در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد
  • پویش ملیپویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم "در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد
  • پویش ملیپویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم "در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد
  • پویش ملیپویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم "در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد
  • پویش ملیپویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم "در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد
  • پویش ملیپویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم "در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد
  • پویش ملیپویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم "در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد
  • پویش ملیپویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم "در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، پویش ملی "قلیان ها را گلدان کنیم " به همت واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت و با حضور هیات رئیسه و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد . در حاشیه این پویش ملی ، نمایشگاه کاریکاتور مضرات دخانیات نیز برگذار گردید.

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص این پویش گفت :  با توجه به رواج روزافزون مصرف قلیان در بین جوانان و حتی خانواده ها به صورتی که  برخی از افرادی که قلیان مصرف می کنند ، سیگاری هم نیستند و با هدف مقابله با این تفکر که مصرف قلیان مضرات سیگار را ندارد پویش قلیان ها را گلدان کینم در سراسر کشور با شروع روز جهانی بدون دخانیات آغاز شد و امروز در دانشگاه علوم پزشکی فسا این پویش با حضور دانشجویان ، کارکنان معاونت بهداشت و هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.