پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم محترم تشکر مسئول واحد بهداشت مدارس و جوانان معاونت بهداشت در این خصوص گفت : طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و انجام ارزیابی های اولیه  از تاریخ 29 خرداد ماه با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا و اداره آموزش و پرورش اجرا می شود.

مسئول واحد بهداشت مدارس افزود : در این طرح ،معاینات سلامت دهان و دندان ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجس ، اندازه گیری توده بدنی و رسم منحنی های رشد ، تست استعداد تحصیلی و انجام معاینات پزشکی در پایگاه های سنجش اداره آموزش و پرورش و مطب پزشکان خانواده شهری و روستایی در شهر فسا ،بخش شیبکوه و ششده و قره بلاغ انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است در سال 94 از مجموع 2857 نوآموزان سنجش شده تعداد 350 نفر جهت معاینات تکمیلی چشم ، گوش ، استعداد تحصیلی به پزشکان متخصص و مراکز تخصصی ارجاع داده شدند که در نهایت تعداد 35 مورد از نوآموزان دارای شرایط خاص شناسایی و به مدارس استثنایی هدایت شدند.