پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : جلسه درون بخشی تدوین سند دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر با حضور دکتر مجید نجفی ، معاون بهداشت دانشگاه،خانم دکتر علیزاده معاون فنی ، خانم فهیمه راستباف مسئول واحد غیر واگیر و کارشناسان این واحد برگزار شد .

در  این جلسه مسئول واحد غیر واگیر ، آمار وضعیت بیماریهای غیر واگیر شهرستان فسا را ارائه کردند و پس از تبادل نظر ، اولویت ها ، اهداف سند و سازمانهای درگیر مشخص گردیدند و مقرر شد پس از طرح و تایید آن در هیات رئیسه دانشگاه ، برای اعضای کمیته تدوین سند ، ابلاغ صادر و در اسرع وقت این سند تدوین شود.

خانم فهیمه راستباف در خصوص تدوین این سند گفت :در راستای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط ، در جمهوری اسلامی ایران ، کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور با توجه به اولویت های استانی از طرف وزارت بهداشت موظف شده اند تا تدابیر لازم را اتخاذ نمایند و با بهره برداری از ساختارهای موجود در دانشگاه ، زمینه های اجرایی شدن این سند را با جلب مشارکت مردم و سیاستگذاران استانی و شهرستانی فراهم کنند .