پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس مجتبی کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت : به استناد تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مصوب 78/6/14 هیات وزیران و ماده 9 آیین نامه بهداشت محیط مصوب 71/4/24 هیات وزیران در خصوص حفظ وارتقای بهداشت جامعه از طریق مبارزه صحیح با حشرات و جانوران  موذی در اماکن عمومی و خانگی ، معاونت بهداشت اولین پروانه فعالیت در این زمینه را برای یک شرکت خصوصی در فسا صادر کرد ، این شرکت خصوصی می تواند خدماتی شامل طعمه گذاری علیه جوندگان ، سمپاشی علیه حشرات و جانوران موذی را در محدوده شهرستان فسا ارائه نماید.