پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس آنتروپومتری ( سنجش ابعاد فیزیکی بدن ) با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت و صنایع شهرستان فسا برگزار شد .

مهندس تورج خضرایی ، مدرس این کارگاه در خصوص مطالب ارائه شده  و اهداف برگزاری آن گفت : در این کلاس آموزشی در خصوص طراحی ایستگاه های کاری و استفاده از تجهیزات مناسب و لزوم طراحی مناسب صندلی بر اساس ابعاد فیزیکی جمعیت هدف به فراگیران آموزش داده شد .

مهندس خضرایی خاطرنشان کرد : گران بودن صندلی نشان دهنده مناسب و خوب بودن آن نیست و آنچه مهم است طراحی مناسب آن است که شامل:

 1- جنس روکش صندلی، که باید تهویه و تبادل هوا در آن صورت بگیرد و استفاده از روکشهای پلاستیکی مناسب نمی باشد .

2- میزان انعطاف پذیری نشیمنگاه صندلی ، که باید نه سفت باشد و نه نرم و دارای شیب 5 تا 10 درجه به سمت عقب باشد و دسته صندلی باید از جنس نرم باشد تا بر روی آرنج فشار وارد نکند.

3- پشتی صندلی هم باید حمایت لازم را از کمر انجام دهد و هر چه صندلی سطح بیشتری از بدن را در بر گیرد و حمایت کند ، فشار به ستون فقرات و اسکلت بدن کمتر می شود .