پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای صحرارود در دفتر معاون بهداشت دانشگاه با دکتر نجفی دیدار کردند.

در ابتدای این جلسه معاون بهداشت دانشگاه پیگیری مسایل بهداشتی توسط اعضای شورا و دهیار این رستا را باعث افتخار دانست و گفت : همیشه اعضای شوراهای اسلامی و دهیاریها کمک کار معاونت بهداشت بوده اند و حل مشکلات بهداشتی در روستاها بدون کمک آنها امکان پذیر نیست .

دکتر نجفی ، تجهیز خانه های بهداشت توسط دانشگاه علوم پزشکی فسا را در سال 94 و 95 بی سابقه توصیف کرد و بیان داشت : امکانات بهداشتی و رفاهی که در حال حاضر در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی –درمانی روستایی وجود دارد بی نظیر است و در برخی از شهرهای سایر استانهای وجود ندارد.

اعضای شورای اسلامی و دهیار صحرارود نیز ضمن قدردانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و معاونت بهداشت بخاطر تجهیز خانه های بهداشت و مرکز بهداشتی -درمانی صحرارود ، استقرار پایگاه اورژانس در ابتدای روستای صحرارود را یک تحول بزرگ دانستند که در این نقطه حادثه خیز جان بسیاری از حادثه دیدگان را نجات داده است .

در ادامه این جلسه مسایل بهداشتی روستای صحرارود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شد .