پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه بررسی و ارزیابی وضعیت تسهیلات زایمانی مراکز بهداشتی درمانی روستایی با حضور دکتر مجید نجفی ، مسئولین مراکز بهداشتی درمانی زاهد شهر و ششده ، ستاد گسترش ، بهداشت خانواده و ماماهای تسهیلات زایمانی مناطق روستایی برگزار شد.

در این جلسه کیفیت خدمات ارائه شده به مردم و راهکارهای بهبود این خدمات ، چگونگی ارتقاء و نوسازی تجهیزات ، حضور کارشناسان مامایی تسهیلات زایمانی در دوره های آموزشی ضمن خدمت و سایر مسایل موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.