پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر در این  خصوص گفت : دومین دوره ی آموزشی خدمات سطح اول بیماریهای غیر واگیر برای آموزش به ماماهای پزشک خانواده روستایی و ناظرین پزشک خانواده شهری برگزار شد.

در این جلسه ، چگونگی پیشگیری و کنترل دیابت ، فشار خون ،پیشگیری از اختلال چربی خون ، اضافه وزن و چاقی ، غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید ، تشخیص زود هنگام و ارزیابی افراد از نظر سرطان روده بزرگ ، سرویکس و سرطان سینه به فراگیران آموزش داده شد.