پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در این جلسه دکتر نجفی خطر زلزله ناشی از فرونشست زمین و آتش سوزی در شهر فسا را دو تهدید عمده در این منطقه ذکر کرد و بر آمادگی تیم سلامت برای مقابله با این دو بلا و پاسخ دهی مناسب طبق دستورالعملEOP و تصمیم گیری و عملکرد صحیح در بحران تاکید کردند .

دکتر نجفی برگزاری مانور را راهی برای حل مشکلات پنهان دانستند و گفتند: حتما باید بعد از برگزاری مانور ، بازخوردها و مشکلات بررسی شود تا در جهت رفع آنها حرکت کنیم .

معاون بهداشت دانشگاه انتخاب فسا به عنوان پایلوت آموزش به خانوارها برای مقابله با مخاطرات زیست محیطی ( آتش سوزی جنگل ) را یک فرصت مناسب برای آموزش به عموم مردم در این زمینه و همکاری بهورزان برای آموزش، را بسیار موثر دانستند.

در ادامه این  جلسه مهندس جوکاران ،فعالیتهای واحد مدیریت و کاهش بلایا در قالب آموزش خانوارها برای مقابله با بلایا ( دارت ) را تشریح کردند و هماهنگی های لازم برای برگزاری مانور مقابله با زلزله فرضی در منطقه محمود آباد سفلی به عمل آمد و مقرر شد در ساعت 17:30 بعدازظهر اعضای کارگروه سلامت برای اجرای مانور مقابله با زلزله به منطقه محمود آباد عزیمت کنند.