پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • شروع بکارگیری تجهیزات سیار سنجش سلامت روغن توسط بازرسین بهداشت محیط در ماه رمضان/ استفاده مکرر اغذیه فروشی متخلف از روغن سرخ کردنی ، کشف و با وی برخورد قانونی شدشروع بکارگیری تجهیزات سیار سنجش سلامت روغن توسط بازرسین بهداشت محیط در ماه رمضان/ استفاده مکرر اغذیه فروشی متخلف از روغن سرخ کردنی ، کشف و با وی برخورد قانونی شد
  • شروع بکارگیری تجهیزات سیار سنجش سلامت روغن توسط بازرسین بهداشت محیط در ماه رمضان/ استفاده مکرر اغذیه فروشی متخلف از روغن سرخ کردنی ، کشف و با وی برخورد قانونی شدشروع بکارگیری تجهیزات سیار سنجش سلامت روغن توسط بازرسین بهداشت محیط در ماه رمضان/ استفاده مکرر اغذیه فروشی متخلف از روغن سرخ کردنی ، کشف و با وی برخورد قانونی شد
  • شروع بکارگیری تجهیزات سیار سنجش سلامت روغن توسط بازرسین بهداشت محیط در ماه رمضان/ استفاده مکرر اغذیه فروشی متخلف از روغن سرخ کردنی ، کشف و با وی برخورد قانونی شدشروع بکارگیری تجهیزات سیار سنجش سلامت روغن توسط بازرسین بهداشت محیط در ماه رمضان/ استفاده مکرر اغذیه فروشی متخلف از روغن سرخ کردنی ، کشف و با وی برخورد قانونی شد
  • شروع بکارگیری تجهیزات سیار سنجش سلامت روغن توسط بازرسین بهداشت محیط در ماه رمضان/ استفاده مکرر اغذیه فروشی متخلف از روغن سرخ کردنی ، کشف و با وی برخورد قانونی شدشروع بکارگیری تجهیزات سیار سنجش سلامت روغن توسط بازرسین بهداشت محیط در ماه رمضان/ استفاده مکرر اغذیه فروشی متخلف از روغن سرخ کردنی ، کشف و با وی برخورد قانونی شد
  • شروع بکارگیری تجهیزات سیار سنجش سلامت روغن توسط بازرسین بهداشت محیط در ماه رمضان/ استفاده مکرر اغذیه فروشی متخلف از روغن سرخ کردنی ، کشف و با وی برخورد قانونی شدشروع بکارگیری تجهیزات سیار سنجش سلامت روغن توسط بازرسین بهداشت محیط در ماه رمضان/ استفاده مکرر اغذیه فروشی متخلف از روغن سرخ کردنی ، کشف و با وی برخورد قانونی شد

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت : با تجهیز کارشناسان بهداشت محیط به تجهیزات جدید بازرسی ، برای اولین بار در ماه رمضان بازرسی از  قنادیها ،تولید کنندگان زولبیا و بامیه و اغذیه فروشی های شهر فسا با تجهیزات سنجش سلامت روغن انجام شد که در این بازرسها تخلف یک واحد اغذیه فروشی که از روغن سرخ کردنی به کرات استفاده کرده بود کشف و ضمن امحاء روغن فاسد با متصدی برخورد قانونی شد.

کرمیمنش افزود : تجهیز کارشناسان بهداشت محیط به انواع دماسنج ، تجهیزات سنجش سلامت روغن و پی اچ متر ، بازرسین بهداشت محیط را قادر ساخته است در محل بازرسی در خصوص سلامت برخی از اقلام غذایی قضاوت کنند و اقدامات قانونی لازم را در محل به عمل آورند.