پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، تمرین عملیاتی نیروهای امدادی بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا و آتش نشانی با هدف مدیریت و کاهش خطر بلایا در زمان وقوع زلزله در منطقه میانجنگل برگزار شد.

مهندس منوچهر جوکاران کارشناس ارشد محیط زیست و مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایای معاونت بهداشت در این خصوص گفت : در این مانور که نیروهای امدادی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا (اورژانس 115) ، آتش نشانی ، فوریتهای سلامت و محیط کار و مبارزه با بیماریها با هماهنگی واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا معاونت بهداشت شرکت داشتند ، توانمندیهای هر کدام از واحدهای شرکت کننده ، در زمان بروز بلایا به خصوص زلزله به نمایش گذاشته شد.

جوکاران افزود: در این مانور ، میزان هماهنگی بین بخشی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برای حضور در زمان بروز بلایا در محل حادثه ، نحوه انتقال مصدومین ، مهار آتش ، مبارزه با حشرات ، نمونه برداری از آب آشامیدنی و سنجش کلر باقیمانده آب تمرین شد و در پایان  ، این مانور مورد ارزیابی قرارگرفت ، تا در زمان بروز بلایا و حوادث واقعی خدمات امدادی به صورت مطلوب به حادثه دیده گان ارائه گردد.