پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، تمامی خانه های بهداشت روستایی شهرستان فسا به سیستم های سرمایش اسپیلت مجهز شدند.

مهندس نبی ا.. کاری معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه در این خصوص گفت : با کاهش ذخایر آبهای زیرزمینی در سالهای اخیر و به وجود آمدن مشکل کمبود آب در شهرستان فسا و سهمیه بندی شدن و قطعی آب در روستاهای شهرستان ، استفاده از کولرهای آبی در خانه های بهداشت با چالش کمبود یا نبود آب مواجه هستند و به همین دلیل در سال 94 دکتر علیرضا عسکری ، رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا برای رفع این مشکل دستور تجهیز خانه های بهداشت به سیستم های سرمایشی جدید که نیازمند به آب نیستند را صادر کردند، که با همکاری معاونت توسعه و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا تمامی خانه های بهداشت روستایی شهرستان فسا به سیستم های سرمایشی اسپیلت مجهز شدند و در حال حاضر این سیستم ها در خانه های بهداشت در حال بهره برداری می باشد.

مهندس کاری افزود : با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ریاست محترم جمهور ، در  خصوص ضرورت حمایت از تولیدات داخلی ، تمامی کولرهای خریداری شده توسط معاونت بهداشت از تولیدات  داخلی کشور می باشد.