پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت جلسه بررسی چالشهای برنامه عملیاتی با حضور دکتر مجید نجفی و مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشت ، برگزار شد.

در این جلسه مسایل و مشکلات مطرح شده در پایش برنامه عملیاتی معاونت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص راهکارهای رفع انحراف از برنامه های وزارتخانه بحث شد.

معاون بهداشت دانشگاه ضمن مهم دانستن برنامه عملیاتی در حرکت به سمت اهداف آتی وزارت بهداشت، بر تماس هر کدام از واحدهای معاونت بهداشت با دانشگاه علوم پزشکی فسا و نیز با واحد های مطبوع خود در وزارتخانه برای رفع مشکلات ناشی از همپوشانی برنامه واحدها و معاونت های مختلف دانشگاه و همچنین تفاوت آیتم های برنامه عملیاتی که ناشی از استانی و شهرستانی بودن دانشگاه های علوم پزشکی است تاکید کردند.