پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارشناسان بهداشت محیط ضمن بازرسی از استخرهای شنای شهر فسا از آب این استخرها نمونه برداری کردند.

مهندس مجتبی کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این رابطه گفت : بازدید از استخرهای شنای شهر فسا به صورت روتین در طول سال انجام می شود ولی در فصل های گرم سال به دلیل استقبال بیشتر شناگران و احتمال انتقال بیماری، این بازرسی ها و نمونه برداری ها به صورت ویژه صورت می گیرد.

کرمی منش افزود : در بازدیدی که در روزهای اخیر از استخرهای شنای شهر فسا انجام شد از آب این استخرها نمونه برداری میکروبی شد و میزان کلر باقیمانده این استخرهای در همان محل سنجیده شد . همچنین از بخش های مختلف استخر نظیر سونا و جکوزی نیز بازدید و نمونه برداری انجام گرفت و تاسیسات این استخرها توسط بازرسان بهداشت محیط بررسی گردید.