پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

یکی از عارضه های جدید در زندگی مدرن، وجوه استرس و بعضاً اضطراب در محیط کار است. مطالعات نشان داده اند که بیشتر افراد با این که در فرایند دشوار کاریابی دچار استرس و درماندگی می شوند، پس از موفقیت و ورود به عرصه کار باز هم در برخی از موارد با پیامدهای روانی منفی حاصل از شغل روبه رو می شوند.

فاکتورهای استرس آور محیط کار به پنج گروه عمده تقسیم می شود که عبارتند از:

-  فاکتور های مربوط به محیط فیزیکی کارمانند میزان سر و صدا، وضعیت دمای محیط، شرایط محل کار از نظر میزان نور
- فاکتور های مربوط به ماهیت خود شغل مانند شغل‌هایی که با خلاقیت  همراه هستند
-فاکتور های مربوط به زمان کار مانند نوبت کاری .

- فاکتور های مربوط به نقش کارکنان مانند میزان دخالت افراد در کاری که انجام می‌دهند ،  روابط بین افراد و خشونت و نزاع در محیط کار
- فاکتور های مربوط به عوامل سازمانی مانند  ثابت بودن شغل، آموزش حین کار و هدفمندی

علائم استرس :

-         بی حوصلگی شدید

-         حساسیت شدید نسبت به انتقاد

-         بروز اختلال در خواب

-         علایم تنش نظیر جویدن ناخن

-         افزایش مصرف سیگار و مواد مخدر

-         سوء هاضمه

-         نداشتن تمرکز

عوامل استرس زا در محیط کار:

-         خویشاوند بودن با برخی از همکاران

-         حمایت نکردن مسئولین از کارکنان خود

-         نبود مشاوره و ارتباطات

-         دخالت های زیادی در مسایل شخصی، اجتماعی و زندگی خانوادگی

-         حجم زیاد کارها یا بیش از اندازه کم بودن کار

-         فشار بیش از حد ناشی از غیرواقعی بودن مهلت انجام کارها

-         انجام کارهایی که بسیار مشکل اند و یا لزوم چندانی به انجام آنها نیست

-         نداشتن مهارت کافی در نحوه انجام کار

-         شرایط نامطلوب کاری

-         داشتن شغلی که متناسب با فرد نباشد

-         نداشتن امنیت شغلی و ترس از بیکار شدن

راههای غلبه بر استرس در محیط کار:

-         در یک زمان فقط یک کار را انجام دهید تا فشارهای وارد بر خود را کاهش دهید.

-         پیشنهادهای دیگران در کمک به خود را بپذیرید.

-         توانایی های خود را بشناسید و بیش از حد از خود انتظار نداشته باشید.

-         با یک نفر صحبت کنید. کارهایی را انجام دهید که برایتان لذت بخش و شادی آفرینند.

-         از موقعیت های پر استرس دوری کنید.

-         -سعی کنید اوقات خود را با کسانی بگذرانید که مصاحبت با آنها برایتان لذت بخش باشد و نه با کسانی که انتقاد کننده و خرده گیرند.

-         آرام نفس بکشید، به طوری که قسمت پائینی شش های خود را به تحرک وا دارید.

-         تکنیک های آرامش بخش را به کار برید.

-         یک واکنش نسبت به استرس، خشمگین شدن است. درباره نحوه غلبه بر خشم خود بیشتر بیاموزید.

 

گرد آورنده : مهندس مهدی بهزادی کارشناس واحد بهداشت حرفه ای