پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه آموزشی تب کریمه – کنگو برای آموزش به پزشکان خانواده شهری و روستایی و مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشت برگزار شد.

خانم دکتر پور منتصر ، متخصص بیماریهای عفونی در این جلسه در خصوص راه های انتقال بیماری CCHF راه های پیشگیری از آن و نحوه درمان بیماری به فراگیران آموزش دادند.

ایشان دوره کمون (پنهان ) بیماری تب کریمه – کنگو را در صورت گزش از طریق کنه 1تا 3 روز و حداکثر 9 روز و در صورت آلوده شدن فرد از طریق ترشحات بدن ، خون و یا بافت 6تا5 روز و حداکثر 13 روز بیان کردند .

دکتر پور منتصر در خصوص امکان انتقال این بیماری به انسان از طریق پرندگان گفت :این بیماری از طریق مصرف گوشت نیم پز یا ترشحات شترمرغ نیز می تواند به انسان انتقال یابد ولی سایر پرندگان تنها می توانند نقش ناقل مکانیکی ( انتقال کنه) را داشته باشند و از طریق گوشت ، خون یا ترشحات خود ، این بیماری را به انسان منتقل نمی کنند و مهمترین راه انتقال این بیماری از طریق گزش  کنه است.

ایشان، همچنین بر لزوم ارجاع بیمارانی که دارای نشانه هایی مانند تب ، بدن درد ، خونریزی و علائم اپیدمیولوژیک هستند به پزشک متخصص و همچنین بر لزوم رعایت عدم تماس خون ، ادرار و ترشحات بدن بیماران CCHF با کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی تاکید کردند.

لازم به ذکر است جلسه دوم این دوره آموزشی در روز چهارشنبه 6 مرداد برگزار خواهد شد.