پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه بررسی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا در برنامه ملی خود مراقبتی با حضور دکتر نجفی معاون بهداشت دانشگاه ، معاون فنی و مسئول ستاد گسترش و مسئول واحد آموزش سلامت معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه میزان پیشرفت برنامه ملی خود مراقبتی مورد بررسی قرار گرفت و مسئول آموزش سلامت در خصوص اقدامات انجام شده به دکتر مجید نجفی گزارش داد.

در این جلسه میزان جذب سفیران سلامت ، مدارس حامی سلامت ، سفیران سلامت دانش آموزی و درصد مداخلات آموزشی استاندارد در مرحله اول برنامه ملی خود مراقبتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .